Edullista lämpöä luotettavasti

Rahaa säästyy, kun lämpöpumpulla saadaan energiaa enemmän kuin laitteen pyörittämiseen tarvitaan. Samalla ympäristökin voi entistä paremmin. Kuormittavien energiamuotojen kulutus laskee. Päälämmitysjärjestelmiksi soveltuvia ovat maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput ja poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumppu on puolestaan hyvä tukilämmittäjä.

 

180x124_stiebel.jpg

Lämpöpumpun toimintaperiaate on samankaltainen kuin jääkaapin, mutta päinvastainen. Jääkaapissa lämpö otetaan talteen kaapin sisältä ja johdetaan ulkopuolelle. Kaappi jäähtyy. Lämpöpumppu ottaa lämmön talteen talon poistoilmasta, ulkoilmasta, maasta tai vesistöstä ja siirtää sen sisätiloja lämmittämään.

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu hyödyntää maaperään tai veteen sitoutunutta aurinkoenergiaa. Yleisimmin lämpöä otetaan talteen kallioon poratusta lämpökaivosta. Maalämpöjärjestelmä on lämpöpumpulla toteutetuista lämmitysjärjestelmistä kallein, mutta samalla käyttökustannuksiltaan edullisin.

Maalämpöjärjestelmät lisäävät jatkuvasti suosiotaan. Vuonna 2008 laitteistoja asennettiin jo lähes 8 000. Eikä ihme, sillä uusimmilla korkean hyötysuhteen maalämpöpumpuilla saavutetaan suuria säästöjä lämmityskustannuksissa. Pienellä määrällä sähköenergiaa saadaan paljon lämpöenergiaa. Myös asentaminen on jatkuvasti nopeutunut ja yksinkertaistunut.

100x130_stiebel_.jpg

Uusimpien maalämpöpumppujen ominaisuuksissa on monia parannuksia. Ne ovat hyvin toimintavarmoja. Myös säätö- ja seurantajärjestelmät ovat entistä kehittyneempiä. Teholuokatkin ovat lisääntyneet, kun erillisiä yksiköitä voidaan liittää isommiksi laitteistoiksi.

Hyvä esimerkki uusimman sukupolven laitteista on Stiebel Eltron -maalämpöpumppu. Huippuunsa kehitetyn järjestelmän takeena on valmistajan yli 40 vuoden kokemus lämpöpumpuista. Laitteiston myynnistä, asennuksesta ja huollosta vastaa Uudenmaan alueella Kessele Oy.

Tarkka säästöjen seuranta mahdollista

Stiebel-maalämpöpumpun tuoman energiansäästön määrää voi seurata reaaliaikaisesti. Enää ei tarvitse kulutusta ja saavutettuja säästöjä arvuutella. Seuranta houkuttelee lisäsäästöihin, kun asumistottumuksien muutos näkyy välittömästi energiankulutuksessa.

Lisäksi on mahdollista saada kahteen suuntaan viestivä, interaktiivinen lämpöpumpun ohjauslaitteisto. Se muodostaa automaattisesti yhteyden huollosta vastaavan Kessele Oy:n valvomoon. Energiaa säästävä toimintavarmuus paranee. Huolto voi etälukea laitteiston parametrit sekä asettaa ja muuttaa niitä.

Toimintahäiriön sattuessa huolto pystyy määrittelemään vian välittömästi ja myös poistamaan ongelmatilanteen. Asiakkaan puolesta valvomo voi seurata ja rekisteröidä sekä lähettää säännöllisesti raportit kulutuksesta ja energiansäästöistä. Moni taloyhtiö tulee hyötymään tästä mahdollisuudesta.

100x70_stiebel_2.jpgTehoja lisää

Stiebelillä on sopivan kokoinen maalämpöjärjestelmä perusomakotitalosta kerrostaloon. Tehoalueet ulottuvat 5,8 kilowatista jopa 400 kilowattiin. Joustavuutta lisää mahdollisuus yhdistää useita laitteita, joilla on yhteinen ohjausautomatiikka. Usean laitteen ryhmä voidaan pinota tilaa säästävästi päällekkäin.

Suunnittelussa on otettu huomioon myös helppo ja nopea asentaminen. Stiebel-lämpöpumput kootaan jo tehtaalla mahdollisimman valmiiksi paketiksi. Hyvä kokonaissuunnittelu, huolellisesti valitut komponentit ja ammattitaitoiset asentajat saavat uuden maalämpöjärjestelmän toimintakuntoon jopa vuorokaudessa. Sillä on suuri merkitys talviaikaan erityisesti saneerauskohteissa.

Ennen käyttöönottoa tehtaan valtuuttama ja erikoiskoulutettu huoltaja tarkastaa asennukset, säätää laitteiston ja antaa käyttökoulutuksen. Lämpöpumppuihin ja lattialämmitykseen keskittynyt Kessele Oy palvelee uudisrakentajia ja saneeraajia koko Uudenmaan alueella. Toimipisteet sijaitsevat Keravalla, Vantaalla, Espoossa, Järvenpäässä, Porvoossa ja Hyvinkäällä. Kesselen lämpöpumppujen asentajat ovat kokeneita ja erikoistuneita alan ammattilaisia sekä lisäksi Eu-sertifioituja.

Ilma-vesilämpöpumppu

Uusin vaihtoehto on ilma-vesilämpöpumppu. Sillä saadaan edullista lämpöenergiaa vielä 20 asteen pakkasella. Ulkoyksikkö ottaa talteen lämpöenergiaa ulkoilmasta ja lämmittää sisäyksikössä käyttöveden ja patteri- tai lattialämmitysverkoston veden. Laitteisto soveltuu varsinaiseksi lämmitysjärjestelmäksi etenkin, kun sisäyksikössä on sähkövastukset poikkeuksellisen suuren kulutuksen ja kylmimpien pakkaspäivien varalle. Laitteisto on helppo asentaa saneerauskohteeseen. Lämpökaivoa ei tarvita, ja sisäyksikkö muodostaa valmiin kokonaisuuden säätöjärjestelmineen ja kiertovesipumppuineen. Myös asentaminen sujuu nopeasti.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu toimii ilmanvaihdon yhteydessä. Se ottaa talosta poistettavasta ilmasta lämmitysenergiaa ja lämmittää sillä tuloilman, käyttöveden ja jopa lämmitysjärjestelmän veden.

Järjestelmän sähkövastukset varmistavat, että poistoilmalämpöpumpun lämmitysteho riittää kylmimpinäkin pakkaspäivinä. Puuttuvaa tehoa voi korvata myös tulisijojen tehokkaalla käytöllä.

Poistoilmalämpöpumppu on osa ilmanvaihtojärjestelmää ja hankintakustannuksiltaan selvästi edullisempi kuin maa- tai ilma-vesilämpöpumppu.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta, jota puhalletaan ulkoyksikön läpi. Lämpö siirretään putkistoa myöten sisälle kylmäaineen avulla. Sisäyksikön puhallin kierrättää ilmaa lävitseen lämmittäen sitä. Kesäaikaan ilmalämpöpumppua voi käyttää sisätilojen viilentämiseen.

Ilmalämpöpumppu ei sovellu talon varsinaiseksi lämmitysjärjestelmäksi. Se kuitenkin tuottaa 30–40 prosenttia sisätilojen tarvitsemasta lämmitysenergiasta huomattavasti edullisemmin kuin esimerkiksi suora sähkölämmitys. Säästön suuruuteen vaikuttavat laitteen mitoitus, sisäyksikön asennuspaikka ja huonejako sekä laitteen käyttötapa. Edullinen ja helposti asennettava ilmalämpöpumppu on Suomessa ylivoimaisesti eniten myyty lämpöpumppuvaihtoehto.

Teksti Hannu Hotakainen Kuvat Stiebel Copyright www.hannuh.fi