Estä vedenpaisumus salaojilla

Omakotitalon katolle ja lähiympäristöön sataa vettä keskimäärin 300 000 litraa vuodessa. Se on noin puolitoistametrinen kerros. Näin valtavan vesimäärän johtaminen pois edellyttää kunnollista salaojitusta ja sadevesiviemäröintiä.

180x124_salaojat.jpg

Vedestä on suurta haittaa perustuksille, joten se on johdettava pois niiden läheisyydestä. Vesi ja liiallinen kosteus aiheuttavat usein rakenteiden home- ja routavaurioita. Myös kellaritilojen tulviminen on yleistä.

Pintavesien lisäksi pohjavesi saattaa nousta liian lähelle talon alapohjaa, joten senkin varalta tarvitaan salaojia.

Myös katolta tulevat sadevedet pitää saada siirrettyä etäämmälle. Se onnistuu parhaiten sadevesiviemäröinnillä.

100x70_salaojat.jpg

 

 

 

Salaojan ympärille pitää tulla riittävästi vettä hyvin läpäisevää salaojasoraa.

 

 

 

 

Salaojaputket asennetaan riittävän syvälle perustuksien ulkopuolelle. Kaivannon pohjalle levitetään ensin noin kymmenen sentin kerros salaojasoraa. Se tasoitetaan ja tiivistetään poistosuuntaan viettäväksi vähintään puoli senttiä per metri. Putket peitetään salaojasoralla.

Talon jokaiselle nurkalle tulee tarkastuskaivo. Sen kautta salaojat voidaan tarvittaessa huuhdella.

Salaojaputket liitetään perusvesikaivoon, jonka liittymässä on padotusventtiili. Perusvesikaivosta vedet johdetaan kunnalliseen sadevesiviemäriin, avo-ojaan tai imeytetään maaperään. Avo-ojaan tai vesistöön johdettaessa eläinten pääsy putkeen estetään esimerkiksi katiskaverkosta taivutetulla esteellä.

 Täytöt huolellisesti

Perusmuurin vieressä vettä läpäisevä kerros ulotetaan lähes pintaan saakka. Muilta osin kaivanto täytetään yleensä kaivumaalla, josta on poistettu kivet.

Routaeristyksen päälle tulevilla tiiviillä maakerroksilla tai muovikalvolla vähennetään sadevesien imeytymistä perustuksen viereen. Maan pinta muotoillaan talosta poispäin viettäväksi. Suositeltava vähimmäiskaltevuus on kaksi senttiä metrillä. 

Kattovedet kuriin

Katolta sadevedet johdetaan kourujen ja syöksytorvien kautta sadevesiviemäriin. Niitä ei saa päästää salaojiin, sillä rankalla sateella salaojat täyttyisivät ja alkaisivat työntää vettä talon perustuksiin. Seuraus olisi sama myös purkuputken tukkeutuessa tai jäätyessä.

100x100_salaojat.jpg

 

 

 

 

 

Sokkelin juuressa sorastus yltää pintamaahan saakka. Myös sadevesi-viemärin voi sijoittaa samalle hiekka-arinalle.

 

 

 

 

 

Sadevesiviemärin umpinaiset putket voi asentaa samalle sorapedille kuin salaojat. Kaatokin saa olla sama. Jos salaojat ovat syvällä, sadevesiviemärin voi asentaa ylemmäksi. Silloin mahdolliset putkilinjojen risteämät on helpompi toteuttaa. 

Sadevesiviemärit on sijoitettava aina routaeristeiden alapuolelle tai muuten ne voivat olla jäässä keväällä juuri, kun niitä kipeästi tarvitaan. Samaisesta syystä myös pihakaivojen ja perusvesikaivon putket pitää suojata eristelevyillä, jotta maan uumenista kohoava lämpö pitää putket sulina.

Syöksytorvien kohdilla sadevesiviemärin putket nostetaan maan pintaan ja niiden päihin asennetaan suppilomaiset rännikaivot. Ne upotetaan maahan laippaansa myöten. Sadevesiviemärin suunnanmuutokset tehdään taivutettavilla kulmilla.

Salaojituksella ja sadevesiviemärillä on omat putkistonsa. Ne yhdistyvät vasta perusvesikaivossa. Sadevesiä ei saa koskaan johtaa salaojiin!

Routaeristys suojaa jäätymiseltä perustukset, perusmaan ja kuivatusputkiston. Vettä pidättävä maakerros tai muovikalvo sekä talosta poispäin viettävä pintamaa ohjaavat veden sokkelin juuresta edemmäksi.

Piha kuivaksi  

Pihassa ja ajoteillä sadevedet ohjataan kallistuksien avulla ritiläkannellisiin sadevesikaivoihin. Niistä vedetään putket perusvesikaivoon.

Teksti Hannu Hotakainen Piirrokset Uponor Copyright www.hannuh.fi