Taisteluvoitto HOMESODASSA

Talossa haisi home!  Asukkailla oli alkanut ilmetä terveyshaittoja, jotka viittasivat homeongelmiin. Tutkimus vahvisti epäilyt. Alkoi homesota, joka päättyi pikaiseen taisteluvoittoon.

180x124_homesota_2.jpg

Yksikerroksinen hirsitalo on 120 neliöinen ja kohta 25-vuotias. Sen kuntoa ja mahdollisten terveyshaittojen syitä sai tutkittavaksi varkautelainen insinööritoimisto IS Consults Oy.

Sisätiloissa ilmanvaihto havaittiin oitis heikoksi. Asuintiloissa ei ollut lainkaan korvausilmaventtiileitä. Keittiön lattiassa oli luukku kellaritilaan, jossa asukkaiden mukaan pullojen etiketit homehtuivat. Kellarin seinissä oli runsaasti nukkamaista pintaa, josta otettiin näyte. Siinä todettiin kohtalaista mikrobikasvua. Myös ilmanvaihto oli puutteellinen muun muassa tukittujen venttiilien takia.

Talossa on maanvarainen laattaperustus. Bitumieristetyn laatan päällä on 100 mm:n koolaus 50 x 50 mm:n soirojen varassa. Lämmöneristeenä olevassa mineraalivillassa todettiin voimakas homeen haju. Eristeen näytteessä todettiin runsasta mikrobikasvua sekä kosteusvaurioindikaattoreita. 

Perustuksien ympäriltä puuttuivat salaojat ja sadevesikaivot. Se saattaa aiheuttaa perustuksille huomattavaa kosteusrasitusta, kun pintavedet pääsevät imeytymään rakenteisiin.

Yläpohjan tuuletus ja lämmöneristys todettiin puutteelliseksi. Räystäillä ei ollut lainkaan tuuletusrakoja, eikä ullakkotilassa tuuletusventtiileitä talon päädyissä. Mineraalivillaeristeiden päälle oli ladottu styroksilevyjä. Tiiviinä ne muodostivat villakerroksen päälle ilmansulun aiheuttaen kosteusvaurioriskin yläpohjan rakenteille.

Ohjeet selvää suomenkieltä

IS Consults Oy:n Raimo Lajunen laati selkeät korjausohjeet yhdessä tutkija Jenni Rönkän kanssa. Tiivistettynäkin luettelosta tuli pitkä.

  • Ilmanvaihtoa täytyy parantaa olennaisesti. Erityisesti korvausilman saanti tulee varmistaa.
  • Myös kellarin ilmanvaihto pitää saada niin tehokkaaksi, että kellariin muodostuu alipaine asuintiloihin nähden.
  • Kellarin mikrobikasvusto pitää huolellisesti poistaa mekaanisesti. Sen jälkeen tila desinfioidaan.
  • Kuivien asuintilojen puulattiat on purettava ja vaurioituneet eristeet on poistettava. Lattiarakenteet desinfioidaan purkutöiden jälkeen ennen uuden lattian rakentamista.
  • Rakennukseen suositellaan salaojajärjestelmän rakentamista. Samalla asennetaan patolevyt perusmuurin viereen. Maanpinta muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäväksi kolmen metrin leveydeltä. Pintavedet ohjataan rakennuksen ohi sivustojen kautta.
  • Yläpohjan eristevillojen päälle ladotut styroksilevyt poistetaan. Villoista suositellaan otettavaksi näytteet, mahdollisten kosteuden aiheuttamien mikrobivaurioiden selvittämiseksi.
  • Yläpohjan tuuletusta täytyy tehostaa päätyihin asennettavilla säleiköillä tai harjatuuletusputkilla.

Sisätiloissa olevat tavarat suositellaan desinfioitaviksi ennen toisiin tiloihin siirtämistä. Sillä estetään homeitiöiden siirtymimen puhtaisiin tiloihin tavaroiden mukana.

180x180_homesota.jpg

Alapohjasta aloitettiin

A. Lattialaudat, villat, koolaus ja alusrimat poistettiin. Paljas bitumilla eristetty betonilaatta imuroitiin. Samalla todettiin, että laatta oli täysin kuiva. Purku- ja siivousurakan aikana käytössä oli moottoroitu hengityssuojain.

B. Uuden lattian teossa edettiin huone kerrallaan. Betonilaatan päälle liimattiin polyuretaanivaahdolla 60 mm:n paksuiset, pontatut SPU-polyuretaanilevyt. Ponttien tiiviys varmistettiin vaahdolla ja lisäksi teippauksilla. Myös eristelevyjen ja seinähirsien väliset raot täytettiin polyuretaanivaahdolla. Sähköputket nostettiin ensimmäisen eristekerroksen päälle.

C. Sähköputket upotettiin ensimmäiseen eristekerrokseen työstettyihin uriin. Seuraavaksi asennettiin toiseksi eristekerrokseksi 70 mm:n paksuiset SPU-levyt. Myös niiden saumat ja seinänvieret vaahdotettiin.

D.  Eristeiden päälle asennettiin pontatut lattialastulevyt uivana rakenteena.

180x124_homesota_4.jpg

Lastulevyjen päälle levitettiin solumuovi ja asennettiin lattialaminaatti.

Edellä kuvatulla yhdistelmällä, 60 + 70 + 22 + 5 mm, saatiin sama rakennepaksuus kuin alkuperäisessä lattiassa. Se helpotti huomattavasti kiinteiden kalusteiden uudelleen asentamista erityisesti keittiössä.

Homeitiöt hengiltä

Raimo Lajunen on lannistanut homeitiöiden hyökkäyksiä nykyisen menetelmän mukaisesti jo lähes kymmenen vuotta. Hän pitääkin tärkeänä, että desinfiointi liitetään osaksi homevaurioiden korjausta.

Purkuvaiheessa itiöitä vapautuu valtava määrä. Sisätiloissa pitoisuudet voivat kasvaa tuhatkertaisiksi. Jos itiöitä jää rakennukseen korjauksen jälkeen, ne voivat lisääntyä räjähdysmäisesti uudelleen otollisten olosuhteiden vallitessa. Silloin hyvinkin toteutettu korjaus epäonnistuu.

Ongelman vahvistumisen jälkeen Raimo Lajusen homesota käynnistyy tavallisesti korjaustarpeen kartoituksella sekä korjausohjeiden ja -ehdotusten laatimisella.

Torjunta-aineet ja -tavat valitaan tilanteen mukaan. Desinfiointi tapahtuu täydessä suojavarustuksessa. Neste sumutetaan käsiteltävässä tilassa hyvin ohuena lähes savusumua muistuttavassa olomuodossa. Silloin nestettä tarvitaan vain vähän, ja se uppoaa tehokkaasti materiaaleihin. Edes tapetit eivät kärsi desinfiointikäsittelyssä.

Sumutus sujuu nopeasti. Esimerkiksi sadan neliön käsittely käy vajaassa tunnissa. Desinfioidussa tilassa voi liikkua käytetyistä aineista riippuen jo muutaman tunnin kuluttua, mutta viimeistään vuorokauden odottelun jälkeen.

 Lisätietoja Raimo Lajunen 040 502 8873

180x124_homesota_3.jpg

Lattiremontin kruunasi korkealaatuisesta ja hyvin kulutusta kestävästä Lamidecor-laminaatista tehty lattia. Tammikuvioinen lattia sointuu hyvin yhteen patinoituneiden hirsiseinien kanssa.

Tunteja kului seuraavasti

Lattiaremontti toteutettiin pääasiassa kahden miehen voimin. Desinfiointi hoidettiin turvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla työparina. Työtunnit ovat kokonaismääriä.

60 tuntia alusteiden purku, raivaus ja siivous
1 tuntia desinfiointi
80 tuntia eristeiden ja lastulevyjen asennus
30 tuntia lattialaminaatin asennus
15 tuntia viimeistely, listoitus ym.
15 kalusteiden uudelleenasennus

Teksti Hannu Hotakainen Kuvat Jari Kainulainen Copyright www.hannuh.fi