Pohjatutkimus kannattaa

Rakennuspaikan maaperän luonteen ja kantavuuden pystyy arvioimaan vain ani harvoin silmämääräisesti tai lapiolla tontin kulmaa kuopaisemalla. Pohjatutkimukseen käytetyt eurot ovat aina hyvä sijoitus!

180x124_pohjatutkimus.jpg

Muutaman sadan euron hintainen pohjatutkimus ja sen perusteella tehty lausunto antavat arvokasta tietoa suunnittelijoille. Niiden pohjalta on mahdollista laatia rakenteellisesti ja taloudellisesti mahdollisimman hyvät perustussuunnitelmat. Myös maanrakennustöiden toteuttamiseen saadaan hyödyllistä tietoa.

Pohjatutkimuksen laajuudesta ei kannata tinkiä, sillä maanlaatu ja esimerkiksi kallion sijainti voivat vaihdella hyvin paljon jo pienelläkin alueella. Summittainen tutkimus voi johtaa ikäviin ja kalliisiin yllätyksiin rakentamisen aikana.

Pohjatutkimus sisältää yleensä rakennuspaikan vaaituksen, maaperäkairaukset ja mahdollisten näytteiden oton sekä pohjaveden pinnankorkeuden määrittelyn. Lisäksi saattaa tulla vielä muitakin selvityksiä, jos rakennuspaikka tai tuleva rakennus on perustamisen kannalta poikkeuksellisen vaativa.

Pohjatutkimuksen perusteella saadaan tutkijalta perustamistapasuositus. Rajatapauksissa perustamistavasta ei kannata tinkiä ja tyytyä heikompaan vaihtoehtoon.

Teksti Hannu Hotakainen Kuva Anja Tuomi Copyright www.hannuh.fi