Järkevää rakentamista

Pari vuotta on paasattu ahkerasti passiivienergiataloista ja niiden rakentamisen välttämättömyydestä. Erityisesti ministeri Vapaavuori on ilmeisen ihastunut niihin. Totuus on, että passiivienergiavouhotuksen myötä pientaloista rakennetaan entistä isompia. Pikainen tilastointi osoittaa, että ne ovat usein noin 250 neliöisiä talojättiläisiä, kun tähän saakka keskikoko on ollut 180 neliön tienoilla. Mihin niin isoja omakotitaloja tarvitaan, kun perheiden keskikoko on 3,5 henkilön tienoilla?

 

50_m2_180x124.jpg

Luonnos aidosta pientalosta, joka sopii nuorenparin alkupesäksi ja varttuneen parin seniorikodiksi. Toimiva ja tekniikaltaan yksinkertainen talo on edullinen rakentaa ja vaivaton ylläpitää. Neliöitä on vajaat kuusikymmentä. 

Iso talo tuo mukanaan monia negatiivisia seurausilmiöitä:

- materiaalia tarvitaan paljon – valmistuksesta ja kuljetuksesta syntyy iso hiilijalanjälki
- rakentaminen tulee kalliiksi – ilmaisia neliöitä ei ole
- monimutkainen talotekniikka on kallista – vaatii paljon huoltoa, säätöä ja on haavoittuva
- taloussähköä kulutetaan paljon – valopisteitä ja kodin elektroniikkaa tarvitaan paljon
- selvityksen mukaan talon koon kasvaessa jopa veden suhteellinen kulutus lisääntyy

Isossa talossa:
- ylläpito on kallista
- korjaaminen ja kunnostaminen on kallista
- jopa kalustaminen ja sisustaminen on kallista

Lisäksi iso talo on sopimaton perheelle, josta lapset ovat lentäneet maailmalle

Lopuksi:
Pientä on helppo laajentaa,mutta miten isoa voi pienentää?
Olemme suunnitelleet pientalosarjan 60, 80, 100 ja 120 neliötä. Niissä on 20–30 neliön edullinen laajennusmahdollisuus. Hyvin suunniteltuina talot ovat riittävän isoja yli 90 prosentille suomalaisperheistä.

Ennustamme, että tämä linja tulee välttämättömäksi jo muutamassa vuodessa, vaikka tällä hetkellä niistä ei puhuta halaistua sanaa.