Torju radon

Uusien asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa viranomaiset ovat asettaneet sisäilman radonpitoisuuden tavoitearvoksi 200 becquereliä/m³.

Korkeiden radonpitoisuuksien alueilla perustustavalla on suuri vaikutus torjuntatoimenpiteiden määrään ja radontorjunnan onnistumiseen. Radonturvallisia perustustapoja ovat tuulettuva alapohja eli ryömintätilainen perustus ja yhtenäinen saumaton laattaperustus. Myös erillisenä perusmuurin sisään valettu maanvarainen laatta on turvallinen edellyttäen, että radonin torjuntatoimenpiteet tehdään ohjeiden mukaan.

Tuulettuvassa alapohjassa radonpitoinen ilma laimenee, jos ilmanvaihto on riittävä. Se saavutetaan noudattamalla tuuletusaukkojen koosta annettuja määräyksiä. Myös liitosten ja läpivientien tiiviyteen on kiinnitettävä huomiota. Parhaimmillaan puurakenteisissa tuulettuvan alapohjan taloissa radonpitoisuus on alle 20 Bg/m³.

Yhtenäinen reunavahvistettu laattaperustus on saumaton ja sellaisenaan tiivis ratkaisu. Se edellyttää erityistoimenpiteitä vain läpivientien osalta.

Maanvarainen laatta, joka valetaan erikseen perusmuurin sisälle, on ollut viime vuosikymmeninä yleisin perustustapa pientaloissa. Sen alapohjan liitosten kautta tapahtuva radonpitoisen ilman virtaus on merkittävin asuntojen radonlähde. Tämän perustustavan radonturvallinen toteutus edellyttää kahta keskeistä toimenpidettä.

Maanvaraisen laatan ja sokkelin liitosalue tiivistetään asentamalla yhtenäinen kaista kumibitumikermiä sokkelin päälle ja laatan reuna-alueen alle.

radon.jpg

Laatan alle asennetaan salaojaputkisto. Jos radonpitoisuus ylittää valmiin asunnon tarkistusmittauksissa enimmäisarvon, putkisto aktivoidaan kytkemällä siihen imuri. Lisäksi kaikki läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti. Sellaisia ovat esimerkiksi kantavien väliseinien liitokset, takan perustus, putkien ja kaapeleiden läpiviennit. Läpiviennit pitää tiivistää koko rakennuksessa. Esimerkiksi teknisen tilan puuttuva tiivistys saattaa nostaa radonpitoisuutta merkittävästi myös asuintiloissa.

Tarkat ohjeet löytyvät RT-ohjekortista RT 81-10791.

Lähde: www.stuk.fi
Myös radonkartat löytyvät samasta osoitteesta.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa B3, Pohjarakenteet voi tulostaa sivulta www.ymparisto.fi

Teksti ja piirros Hannu Hotakainen Copyright www.hannuh.fi