Kylmiä lukuja lämmityksestä

Motivan nettisivuilta löytyi laskuri, jolla voi vertailla eri lämmitysjärjestelmiä. Tulokset olivat yllättäviä.

180x110_miten_lammitat.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadimme Motivan laskurin tuloksista pelkistetyn vertailun. Pylväiden yläpäissä olevat luvut ovat matalaenergiatalon lämmitysjärjestelmien kokonaiskustannuksia 30 vuodessa. Alareunassa ovat energian vuosikustannukset.

 Laskuri vertailee erilaisten lämmitysjärjestelmien ja niiden yhdistelmien rakennus-, käyttö- ja huoltokustannuksia. Vertailun voi tehdä niin sanotun normaalipientalon tai matalaenergiapientalon kohdalla.

Molempien talojen huoneistoala on 131 neliömetriä ja ilmatilavuus 327 kuutiometriä. Asukasmäärä on 2+2. Laskurin taustatiedoissa kerrotaan talojen ulkoseinien, yläpohjan ja alapohjan rakenteet sekä U-arvot.

Laskurissa käytetyt energian hinnat on kerätty talvella ja keväällä 2009. Sivuilla kerrotaan yksityiskohtaisesti hintalähteet ja laskentaperusteet.

Näin lasket

Ensimmäiseksi valitaan normaali- tai matalaenergiatalo. Sen jälkeen lämmitysjärjestelmä ja tukilämmitysmuotojen yhdistelmät. Tarkasteluun voi valita neljä vaihtoehtoa.

Yhteenveto kertoo valittujen järjestelmien kustannukset graafisina pylväinä ja taulukoina. Erittelyssä näkyvät investointi- sekä korjaus- ja uusimiskustannukset 30 vuoden aikana. Energian osalta esitetään kustannukset vuositasolla ja koko 30 vuoden jaksolta.  Lisäksi laskuri laskee 30 vuoden kokonaiskustannukset.

Jokaisen valitun järjestelmän kustannustietoja voi tarkastella yksityiskohtaisesti kustannuserittelyssä. Myös kunkin lämmitysjärjestelmän vuotuista energian kulutusta voi käydä läpi kuukausi kuukaudelta.

Yllättäviä lukuja

Annoimme laskurin tehtäväksi laskea matalaenergiatalon kokonaiskustannukset eri lämmitysjärjestelmillä. Ei ollut mikään yllätys, että öljylämmitys jäi häntäpäähän kalleimpana vaihtoehtona. Sen sijaan sähkölämmitysten sijoittuminen toiseen ääripäähän ei ollut ennakkoon itsestään selvää. Tarkempi laskelmiin tutustuminen lisäsi ymmärrystä. Onhan selvää, että investointi- sekä korjaus- ja uusimiskustannukset vaikuttavat merkittävästi kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmällä ja pellettilämmityksellä ne ovat noin nelinkertaiset sähkölämmityksen edullisimpaan vaihtoehtoon verrattuna.

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten mieltymykset, ennakkoluulot ja väärät uskomukset. Jokaisella lämmitysjärjestelmällä on kuitenkin omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Niistä osa paljastuu kylminä lukuina Motivan lämmitysjärjestelmien vertailussa.

Teksti Hannu Hotakainen Copyright www.hannuh.fi
Lähde: www.motiva.fi ja www.energiatehokaskoti.fi