Tiilipiippu kestää ja säästää energiaa

Tiilipiipuista meillä on jo satojen vuosien kokemukset. Vuosikymmeniä sitten käyttöön otetut muuratut piiput pelaavat edelleen täyttä päätä. Niiden ominaisuuksia on alettu arvostaa entistä enemmän näinä kalliin lämmitysenergian aikoina.

180x124_tiilipiippu_1.jpg

Kolmannes pientalojen ja loma-asuntojen savupiipuista muurataan edelleen poltetuista tiilistä, vaikka erilaiset elementtihormit ovatkin rynnistäneet markkinoille.

100x180_tiilipiippu_4.jpg

 

 

 

 

 

 

Pitkä kokemus pystyttämisestä ja käytöstä osoittaa, että tiilipiippu on edelleen varteenotettava vaihtoehto. Se soveltuu joustavasti erilaisiin kohteisiin muodon, ulkonäön (puhtaaksimuurattu) ja hormien lukumäärän sekä liitettävien tulisijojen mukaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiilipiiput ovat myös turvallisia ja täyttävät ohjeiden mukaan muurattuina CE-vaatimukset. Ne ovat nokipalon kestäviä, korkeimman T600 lämpöluokituksen mukaisia 100 mm:n suojaetäisyydellä. Tiilipiiput ovat lisäksi ilmanpitävyydeltään riittävän tiiviitä.

Viime aikoina on noussut esiin myös tiilipiipun energiatehokkuus. Se on ainoa massiivipiippu, jonka lämpöä varaava massa lisää olennaisesti puulämmityksen kokonaishyötysuhdetta.

Testattu tiilipiippu

Varaavaan tulisijaan liitettynä muurattu piippu toimii lämmöntalteenottajana tehostaen tulisijan hyötysuhdetta.

Kevyen tulisijan yhteydessä tiilipiippu muodostaa lämpövaraston, joka parantaa hyötysuhdetta ja pidentää lämmönluovutusaikaa.

Useakerroksissa taloissa tiilipiippu jakaa lämpöä eri kerroksiin parantaen tulisijalämmityksen tehokkuutta.

Laboratorio-olosuhteissa tehdyillä polttokokeilla selvitettiin muuratun tiilipiipun ja valmispiipun lämpöteknisiä ominaisuuksia. Piippujen pintalämpötilat mitattiin polttojakson ja sitä seuranneen jäähtymisvaiheen aikana.

Testin perusteella määritettiin energiamäärä, joka piipuista purkautuu huonetilaan yhden testijakson aikana.

Valmispiippuna on kolmikerrospiippu, jossa sisäosan muodostaa vuorivillan eristämä keraaminen hormielementti ja ulkokuoren kevytsoraelementti.

Testissä tiilipiipun ja valmispiipun pintalämpötilat erosivat selkeästi toisistaan. Testijaksojen keskiarvojen mukaan tiilipiipun maksimilämpötilat olivat noin 75 astetta. Valmispiipun vastaavat arvot olivat noin 30 astetta alhaisemmat.

Luovutustehot olivat korkeimmillaan noin neljän tunnin kuluttua ensimmäisen panoksen sytyttämisestä. Tiilipiipulla teho oli noin 1 500 wattia ja valmispiipulla noin 500 wattia.

100x70_tiilipiippu_5.jpg

 

 

Tiilipiippu sopeutuu notkeasti erilaisiin käyttökohteisiin. Siihen voi muurata erikokoisia hormeja mieleisensä määrän.

 

 

 

 

Tiilipiipun muodoilla voi leikitellä. Myös puhtaaksi muuraamisen mahdollisuus antaa ulkonäköön monia vaihtoehtoja.

Teksti Hannu Hotakainen Kuvat Wienerberger
Piirrokset Suomen Tiiliteollisuusliitto Copyright www.hannuh.fi