Jätevedet kuriin mökillä

Usein kuvitellaan virheellisesti, että jätevesien käsittely on tarpeellista vain loma-asunnoissa, joissa on vesivessa. Todellisuudessa jo pelkät saunan pesuvedet voivat olla vahingoksi ympäristölle. Tiskivesien myötä tilanne edelleen kärjistyy.

180x124_jvedet_1.jpg

Pesuvesiä ei saa koskaan laskea suoraan vesistöön. Vähäiset jätevedet, kuten tiski- ja saunavedet, voidaan johtaa käsittelemättöminä maaperään. Vähäisyys tarkoittaa, että mökillä on kuivakäymälä ja vesi kannetaan sisään. Jos vesi tulee saunaan tai keittiöön putkea myöten vaikkapa vain käsipumpun voimin, katsotaan jätevesiä syntyvän enemmän kuin vähäisiä määriä.

Suositeltavaa on, että jo pelkästään saunan pesuvesille rakennetaan saostus- ja imeytysjärjestelmä. Ilman sitä etenkin lähellä rantaa olevan saunan pesuvedet ovat
uhkana jo omallekin rannalle. Pesuvedet johdetaan imeytyskaivoon, josta ne imeytyvät reikien kautta maastoon. Tehoa voi lisätä kaivon jatkeeksi liitetyllä rei’itetyllä imeytysputkella.

Imeytyspaikan pitää olla riittävän kaukana rannasta. Jos sille ei löydy sopivaa paikkaa saunan lähistöltä, hyvä ratkaisu on umpinainen pumppukaivo. Sieltä jätevesi pumpataan sopivaan paikkaan sijoitettuun imeytyskaivoon. Samaan järjestelmään voidaan johtaa myös astetta tehokkaamman käsittelyn vaativat tiskivedet, kunhan ne kulkevat ensin saostuskaivon kautta.

Järjestelmän asentaminen

Saunavesien käsittelijäksi sopii esimerkiksi Uponorin Saunakaivo. Se sijoitetaan vähintään 10 metrin päähän rannasta. Asennuskuoppa kaivetaan 1–1,5 metrin syvyiseksi. Pohjavesi ei saa nousta metriä lähemmäksi kaivannon pohjaa. Vaakasuoraksi tasatulle, mutta tiivistämättömälle pohjalle levitetään kymmenen sentin kerros salaojasoraa tai 16–32 mm:n sepeliä.

180x180_jvedet.jpg

Piirros 1. Saunan pesuvesien imeytyskaivo. Piirros 2. Huonosti imevällä paikalla tehoa voi lisätä kaivon jatkeeksi asennetulla imeytysputkella. Piirros 3. Tiskivesien käsittelyyn ei riitä pelkkä imeytyskaivo. Sen eteen tarvitaan saostuskaivo.

Kaivo asennetaan sepelin päälle pystysuoraan ja sen ympärys täytetään putkiliittymien alareunaa myöten soralla tai sepelillä. Putkien liittämisen jälkeen lopputäyttö tehdään kaivannosta tulleella maalla, josta kivet on poistettu.

Tiiviissä savimaassa veden imeytyminen voi olla niin hidasta, että tarvitaan imeytysputki. Rei’itetylle putkelle tehdään metrin levyinen kaivanto. Tasattuun kaivantoon levitetään soraa tai sepeliä – putken alle vähintään 10 senttiä ja päälle 5 senttiä. Putki asennetaan tasaisesti viettäväksi noin 1 cm per metri. Sen päähän liitetään taivutuskulma ja ilmastusputki.

Saunakaivoon kannattaa asentaa maan pinnalle ulottuva tarkastusputki kansineen. Kaivoon mahdollisesti kertyneet roskat poistetaan kerran vuodessa. Jos saunaa käytetään myös talvella, kaivo ja putket pitää routaeristää.

Lisää puhtia

Tiskivedet johdetaan imeytykseen saostuksen kautta. Saostuspallo asennetaan noin 15 senttiä ylemmäksi kuin Saunakaivo, yhteiseen tai omaan kaivantoonsa. Saostuspallon ympärys voidaan täyttää kaivumaalla, kunhan kivet poimitaan pois.

Saostuspallo täytetään ennen käyttöönottoa vedellä. Säiliö tarkastetaan vuosittain ja tyhjennetään vähintään kahden vuoden välein. Samalla poistetaan myös Saunakaivoon mahdollisesti kertyneet roskat.

180x124_jvedet_2.jpg

Pumppukaivoon sijoitetulla uppopumpulla pesuvedet voidaan siirtää esimerkiksi rannan lähellä olevan saunan luota sopivaan imeytyspaikkaan. Piirros 5. Pumpun avulla saunan pesuvedet voidaan imeyttää maastoon tiskivesien käsittelyjärjestelmän kautta.

Teksti, kuva ja piirrokset Hannu Hotakainen Copyright www.hannuh.fi